L'inventari

Nou punt 2023-03-07 @ 12:39
Fogars de Montclús (El Vallès Oriental)

Foto

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Artificial

Dimensions: ~10×8×0.5m

Morfologia

Pendents de les ribes: Pendent de més del 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Ús de lleure i esport
Ús actual
  • Abastiment a persones

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Dispositius d'entrada i sortida per la fauna
  • Tanca perimetral

Fauna

Amfibis

Vegetació i hàbitats

Habitats:

  • Basses i estanys temporers (HIC prioritary)

Aigua

NivellNormal
TransparènciaAigua poc tèrbola (5-15 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorIncolor
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Fogars de Montclús
Comarca: El Vallès Oriental
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Mass¡s del Montseny