L'inventari

Bassa de la Pollancreda
L'Esquirol (Osona)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~150×5×1m

Propietat: Públic

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent entre 50 i 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús educatiu
  • Ús ornamental
  • Ús per la conservació

Accions de conservació

Fauna

AmfibisRèptils

Flora

Helòfits

Vegetació i hàbitats

Habitats:

  • Aigües dolces estagnants eutròfiques (HIC)

Aigua

NivellNormal
TransparènciaAigua poc tèrbola (5-15 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorMarró
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: L'Esquirol
Comarca: Osona
Província: Barcelona

Protecció

Galeria