L'inventari

Bassa del camí de Begues a Can Perets
Begues (El Baix Llobregat)

Morfologia

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Begues
Comarca: El Baix Llobregat
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Serres del Litoral central