L'inventari

Bassa de Caselles
L'Esquirol (Osona)

Foto

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~25×25×1m

Propietat: Privat

Morfologia

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús per la conservació

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Tanca perimetral
Estructures de ús públic
  • Cartell informatiu

Fauna

Amfibis

Flora

Helòfits

Aigua

NivellBaix
TransparènciaAigua poc tèrbola (5-15 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorNegre
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: L'Esquirol
Comarca: Osona
Província: Barcelona

Protecció

Custòdia

Entitat: Paisatges Vius
Tipus d'acord: Contracte de custòdia
(més informació)

Galeria