L'inventari

Bassa de la torre d'Hortús
Rabós (Alt Empordà)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Artificial

Règim hídric: Temporal

Dimensions: ~15×15×1m

Propietat: Privat

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús per la conservació

Accions de conservació

Aigua

NivellMolt baix
TransparènciaAigua molt tèrbola (>15 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorMarró
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Rabós
Comarca: Alt Empordà
Província: Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: L'Albera

Custòdia

Entitat: Paisatges Vius
Tipus d'acord: Dret real d'aprofitament parcial

Galeria