L'inventari

Bassa del Pla de Maranyol - Ripoll (Ripollès) Girona
Ripoll (El Ripollès)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Semipermanent

Dimensions: ~12×15×0.4m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Ús ramader (abeurada)

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Abeurador alternatiu

Fauna

Amfibis

Vegetació i hàbitats

Habitats:

  • Basses i estanys temporers (HIC prioritary)

Aigua

NivellNormal
TransparènciaAigua transparent (<5 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorIncolor
Temperatura (ºC)13 ºC
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Ripoll
Comarca: El Ripollès
Província: Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Sistema transversal Català