L'inventari

Bassa de la Senia viva
Mataró (Maresme)

Característiques

Tipus: Basses petites de nivell fluctuant o temporeres

Origen: Artificial

Règim hídric: Semipermanent

Dimensions: ~3.5×3.5×1.2m

Morfologia

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Usos
  • Ús de lleure i esport
  • Ús per la conservació
  • Ús ramader (abeurada)

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Passeres elevades

Ubicació


Municipi: Mataró
Comarca: Maresme
Província: Barcelona

Protecció

Galeria