Tipus de punts d'aigua

22c. Estanys (i embassaments) de terra baixa i de l'estatge montà

Aspecte

Estanys, generalment de mida mitjana o gran. Els estanys són d’aspecte força divers quant a característiques geomorfològiques de llloc, color de l’aigua i poblaments vegetals que s’hi fan. 

Pel què fa als embassaments

Ecologia

Àrees biogeogràfiques –Terra baixa i estatge montà.

Ambients que ocupa –A Catalunya, els estanys naturals grans corresponen en bona part a surgències càrstiques i, si bé solen trobar-se en àrees planes,són propers a importants massissos de natura calcària. De petites basses, se’n poden trobar en indrets molt diversos.

Clima –Centre europeu o mediterrani.

Substrat i sòl –Molt diversos, no generalitzables.

Distribució dins el territori català

General.

Gestió, usos i problemes de conservació

En els estanys grans solen desenvolupar-s’hi activitats esportives de pesca i, fins i tot, de navegació, que els afecten poc, tret de les possibles modificacions de la fauna per introducció d’espècies exòtiques. Les basses i els estanys de mida més petita no solen tenir un ús directe, tret del bany i de la utilització de l’aigua per regar o per abeurar el bestiar.  Caldria preservar tots els estanys naturals i els embassaments naturalitzats, ja que són ambients rars a Catalunya. Una amenaça general és l’abocament de contaminants (aigües residuals, purins, pesticides, etc.) que, directament o indirectament, eutrofitzen i pol·lueixen les aigües.

Punts d'aigua registrats d'aquest tipus

Crear nou punt

Galeria