L'inventari

Bassa dels Plans
Vidrà (Osona)

Característiques

Tipus: 22c. Estanys (i embassaments) de terra baixa i de l'estatge montà

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Permanent

Morfologia

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús ramader (abeurada)

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Estructures de contenció (preses, etc.)

Fauna

Amfibis

Ubicació


Municipi: Vidrà
Comarca: Osona
Província: Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Sistema transversal Català