L'inventari

Bassa de Can Rufí
Caldes de Malavella (Selva)

Característiques

Tipus: 22c. Estanys (i embassaments) de terra baixa i de l'estatge montà

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~50×20×2m

Propietat: Privat

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent entre 50 i 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Estructures de contenció (preses, etc.)
  • Estructures de control del nivell
Estructures de ús públic
  • Cartell informatiu

Ubicació


Municipi: Caldes de Malavella
Comarca: Selva
Província: Girona

Protecció

Galeria