L'inventari

Bassa del Pla d'en Bruguer
Mieres (La Garrotxa)

Característiques

Tipus: 22c. Estanys (i embassaments) de terra baixa i de l'estatge montà

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Permanent

Morfologia

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Fauna

Amfibis

Aigua

NivellMolt alt
TransparènciaAigua molt tèrbola (>15 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorMarró
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Mieres
Comarca: La Garrotxa
Província: Girona

Protecció

Galeria