L'inventari

Pantà de les Solanes
Mura (El Bages)

Característiques

Tipus: 22c. Estanys (i embassaments) de terra baixa i de l'estatge montà

Origen: Artificial

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~120×40×1m

Propietat: Privat

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent entre 25 i 50%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Abastiment a persones
  • Ús agrícola (rec)
Ús actual
  • Sense ús específic

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Estructures de contenció (preses, etc.)

Ubicació


Municipi: Mura
Comarca: El Bages
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Sant Lloren‡ del Munt i l'Obac

Galeria