L'inventari

Estany de Can Roca
Pardines (El Ripollès)

Característiques

Tipus: 22c. Estanys (i embassaments) de terra baixa i de l'estatge montà

Origen: Natural

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~150×120×5m

Propietat: Privat

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent entre 25 i 50%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús ramader (abeurada)
Alteracions
  • Alteracions morfològiques

Accions de conservació

Estructures de ús públic
  • Cartell informatiu

Fauna

OcellsOdonats

Flora

HidròfitsHelòfits

Aigua

NivellNormal
Transparència
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
Color
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Pardines
Comarca: El Ripollès
Província: Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Serra Cavallera
Inventari de Zones Humides de Catalunya: Estany de la Font de Baix

Galeria