L'inventari

Estany de Can Roca
Pardines (El Ripollès)

Característiques

Tipus: Estanys (i embassaments) de terra baixa i de l'estatge montà

Origen: Natural

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~150×120×5m

Propietat: Privat

Morfologia

Tipus de substrat
Pendents de les ribes

Usos i problemàtiques

Usos
  • Ús ramader (abeurada)
Alteracions
  • Alteracions a la flora i/o fauna
  • Alteracions de la qualitat de l'aigua

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Cartell informatiu

Flora

Hidròfits

Aigua

NivellNormal
Transparència
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
Color
Temperatura (ºC)
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Pardines
Comarca: El Ripollès
Província: Province of Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Serra Cavallera
Inventari de Zones Humides de Catalunya: Estany de la Font de Baix

Galeria