Guia de flora aquàtica

Potamogèton natant - Potamogeton natans

Taxonomia
GrupHidròfits
OrígenEspècie autòctona
Estat de conservació
Espanya CNEAVulnerable
Entrar observació

Galeria