L'inventari

Les Llobateres
Sant Celoni (El Vallès Oriental)

Morfologia

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Sant Celoni
Comarca: El Vallès Oriental
Província: Barcelona

Protecció

Inventari de Zones Humides de Catalunya: Les Llobateres