L'inventari

Pantà de Ca n'Orri
Caldes de Malavella (Selva)

Característiques

Tipus: 22c. Estanys (i embassaments) de terra baixa i de l'estatge montà

Origen: Desconegut

Règim hídric: Semipermanent

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Desconegut

Accions de conservació

Fauna

Amfibis

Aigua

NivellNormal
TransparènciaAigua poc tèrbola (5-15 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorMarró
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Caldes de Malavella
Comarca: Selva
Província: Girona

Protecció