L'inventari

presa del Molí
Talamanca (El Bages)

Característiques

Tipus: 22c. Estanys (i embassaments) de terra baixa i de l'estatge montà

Origen: Artificial

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~40×25×1m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Ús agricola (conreu)
Ús actual
  • Ús agrícola (rec)

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Abeurador alternatiu
  • Estructures de contenció (preses, etc.)

Ubicació


Municipi: Talamanca
Comarca: El Bages
Província: Barcelona

Protecció

Galeria