L'inventari

Estany de l'Obagot
(El Bages)

Característiques

Tipus: 22c. Estanys (i embassaments) de terra baixa i de l'estatge montà

Origen: Artificial naturalitzat

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Desconegut

Accions de conservació

Ubicació


Municipi:
Comarca: El Bages
Província: Barcelona

Protecció

Galeria