Tipus de punts d'aigua

91. Cocons i petites basses sobre roca mare

Es tracta d'acumulacions temporals d'aigua en els forats i depresions de roques molt grans, i per tant, totalment impermeables. Inclou orificis fets per l'home com poden ser les tombes antropomorfes.

Punts d'aigua registrats d'aquest tipus

Crear nou punt

Galeria