L'inventari

Cocon Sant Miquel Petit
Sant Feliu de Codines (El Vallès Oriental)

Característiques

Tipus: Cocons i petites basses sobre roca mare

Origen: Natural

Règim hídric: Temporal

Dimensions: ~1×1.5×0.3m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Fauna

Amfibis

Aigua

NivellBaix
TransparènciaAigua transparent (<5 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
Color
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Sant Feliu de Codines
Comarca: El Vallès Oriental
Província: Barcelona

Protecció

Galeria