L'inventari

gorg de la font fresca
El Pont de Vilomara i Rocafort (El Bages)

Característiques

Tipus: 91. Cocons i petites basses sobre roca mare

Origen: Natural

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~12×5×1m

Propietat: Desconegut

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Desconegut
Ús actual
  • Sense ús específic

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: El Pont de Vilomara i Rocafort
Comarca: El Bages
Província: Barcelona

Protecció

Galeria