L'inventari

Aljub de Beremusses
Flix (La Ribera d'Ebre)

Foto

Característiques

Tipus: 91. Cocons i petites basses sobre roca mare

Origen: Natural

Dimensions: ~4×3×1.5m

Propietat: Privat

Morfologia

Pendents de les ribes: Pendent de més del 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Ús agrícola (rec)

Accions de conservació

Flora

Hidròfits

Aigua

NivellMolt baix
TransparènciaAigua poc tèrbola (5-15 NTU)
OlorNo es detecta pudor forta
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorMarró
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Flix
Comarca: La Ribera d'Ebre
Província: Tarragona

Protecció