L'inventari

Bassa rodona
Solsona (El Solsonès)

Foto

Característiques

Tipus: 91. Cocons i petites basses sobre roca mare

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Temporal

Dimensions: ~2×2×1.5m

Propietat: Privat

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Abastiment a persones
  • Desconegut

Accions de conservació

Flora

Hidròfits

Aigua

NivellNormal
TransparènciaAigua transparent (<5 NTU)
OlorNo es detecta pudor forta
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorMarró
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Solsona
Comarca: El Solsonès
Província: Lleida

Protecció