L'inventari

Nou punt 2023-04-30 @ 12:55
Teià (Maresme)

Característiques

Tipus: 91. Cocons i petites basses sobre roca mare

Origen: Natural

Règim hídric: Efímera

Dimensions: ~0.6×0.5×0.01m

Propietat: Privat

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús per la conservació

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Teià
Comarca: Maresme
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Serres del litoral septentrional

Custòdia

Entitat: Parc de la Serralada Litoral
Tipus d'acord: Desconegut