L'inventari

Estany de Delluí (inferior)
La Vall de Boí (L'Alta Ribagorça)

Característiques

Tipus: 22a. Estanys (i embassaments) d'alta muntanya

Origen: Natural

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~100×30×7m

Propietat: Públic

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús per la conservació

Accions de conservació

Fauna

AmfibisPeixos

Flora

Hidròfits

Aigua

NivellNormal
TransparènciaAigua transparent (<5 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorIncolor
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: La Vall de Boí
Comarca: L'Alta Ribagorça
Província: Lleida

Protecció

Xarxa Natura 2000: Aigüestortes
Inventari de Zones Humides de Catalunya:

Galeria