Tipus de punts d'aigua

89b2. Basses i estanys ornamentals de parcs i jardins

Aspecte

Basses i estanys amb finalitats ornamentals, situats en parcs públics o jardins privats. Els estanys ornamentals poden ser rics en vegetació aquàtica, sovint introduïda.

ornamental_03.jpg

ornamental_05.jpg

Punts d'aigua registrats d'aquest tipus

Crear nou punt

Galeria