L'inventari

Estany de Parets del Vallès
Parets del Vallès (El Vallès Oriental)

Morfologia

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Parets del Vallès
Comarca: El Vallès Oriental
Província: Barcelona

Protecció