L'inventari

Nou punt 2021-03-21 @ 10:53
Barcelona (El Barcelonès)

Característiques

Tipus: 89b2. Basses i estanys ornamentals de parcs i jardins

Origen: Artificial

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~10×5×0.2m

Propietat: Públic

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Desconegut
Ús actual
  • Ús ornamental

Accions de conservació

Vegetació i hàbitats

Habitats:

  • Basses i estanys dins de parcs i jardins

Ubicació


Municipi: Barcelona
Comarca: El Barcelonès
Província: Barcelona

Protecció

Galeria