L'inventari

Bassa de la Mata
Mura (El Bages)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Artificial

Règim hídric: Semipermanent

Dimensions: ~22×12×1.5m

Propietat: Públic

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Ús ramader (abeurada)
Ús actual
  • Contraincendis

Accions de conservació

Estructures de ús públic
  • Cartell informatiu

Ubicació


Municipi: Mura
Comarca: El Bages
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Sant Lloren‡ del Munt i l'Obac

Galeria