L'inventari

Abeurador de La Mata
Mura (El Bages)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Temporal

Dimensions: ~4×3×0.5m

Propietat: Públic

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent entre 25 i 50%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Ús ramader (abeurada)
Ús actual
  • Sense ús específic

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Tanca perimetral

Vegetació i hàbitats

Habitats:

  • Aigües dolces estagnants oligomesotròfiques, riques en calç (HIC)

Ubicació


Municipi: Mura
Comarca: El Bages
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Sant Lloren‡ del Munt i l'Obac

Custòdia

Entitat: Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Tipus d'acord: En propietat

Galeria