L'inventari

Estany Mal
Ger (La Cerdanya)

Foto

Característiques

Tipus: 22a. Estanys (i embassaments) d'alta muntanya

Origen: Natural

Dimensions: ~200×200×5m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent entre 25 i 50%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Aigua

NivellMolt baix
Transparència
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
Color
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Ger
Comarca: La Cerdanya
Província: Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Tossa Plana de Lles-Puigpedrós
Inventari de Zones Humides de Catalunya: Estany Mal