L'inventari

Nou punt 2022-05-31 @ 12:17
Terrassa (El Vallès Occidental)

Característiques

Tipus:

Origen: Natural

Règim hídric: Semipermanent

Dimensions: ~8×0.6×0.5m

Propietat: Privat

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Impactes
  • Acumulació de materials aportats per una pluja intensa

Accions de conservació

Fauna

AmfibisRèptils

Flora

Hidròfits

Aigua

NivellMolt baix
TransparènciaAigua poc tèrbola (5-15 NTU)
OlorNo es detecta pudor forta
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorVerd
Temperatura (ºC)20 ºC
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Terrassa
Comarca: El Vallès Occidental
Província: Barcelona

Protecció

Galeria