L'inventari

Antiga pedrera de can Deu
Sant Fost de Campsentelles (El Vallès Oriental)

Característiques

Tipus: 86c. Sorreres, pedreres o graveres inundades

Origen: Artificial

Dimensions: ~80×60×30m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent entre 25 i 50%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Sant Fost de Campsentelles
Comarca: El Vallès Oriental
Província: Barcelona

Protecció

Galeria