L'inventari

Jonquera de l'Estany de Can Roca
Pardines (El Ripollès)

Característiques

Tipus: 37. Jonqueres i herbassars humits

Origen: Natural

Dimensions: ~30×20×0.1m

Propietat: Privat

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Sense ús específic

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Pardines
Comarca: El Ripollès
Província: Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Serra Cavallera
Inventari de Zones Humides de Catalunya: Estany de la Font de Baix

Custòdia

Entitat: Paisatges Vius
Tipus d'acord: Contracte de custòdia

Galeria