Projectes adscrits

28-04-2021: Inventari de punts d'aigua

Inventari dels punts d'aigua del Parc de la Serralada de Marina. També associat als punts de seguiment d'amfibis

Objectius

  • Conservació
  • Inventariat
  • Recerca

Punts d'aigua del projecte

Entitat

Logotip
Parc de la Serralada de Marina
08391 Tiana
Barcelona
Contactep.smarina@diba.cat