L'inventari

Safareig de can Magarola
Alella (Maresme)

Característiques

Tipus: 89c. Abeuradors, safarejos i altres petits punts d'aigua artificials

Origen: Artificial

Règim hídric: Efímera

Dimensions: ~3.3×0.2×1.5m

Propietat: Públic

Morfologia

Pendents de les ribes: Pendent de més del 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Abastiment a persones
Ús actual
  • Sense ús específic

Accions de conservació

Aigua

NivellSec
Transparència
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
Color
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Alella
Comarca: Maresme
Província: Barcelona

Protecció

Custòdia

Entitat: Parc de la Serralada Litoral
Tipus d'acord: Concessió

Galeria