Notícies

Restauració d'una font (i creació d'una bassa) a la finca de Caselles

27-08-2015
Paisatges Vius - Conservació i custòdia al Collsacabra

A la finca de Caselles hi havia una captació d'aigua al mig d'una pastura, però que estava en molt mal estat i totalment inutilitzada. Gràcies a un ajut del Departament de Territori i Sostenibilitat, Paisatges Vius va poder restaurar la captació transformant-la en una font i una bassa adjacent.

Objectius

Els objectius de l'actuació són diversos:
1. Restauració d'una font abandonada i en molt mal estat.
2. Creació d'un nou punt d'aigua a la finca apte per la reproducció d'amfibis.
3. Eliminació de problemes relacionats amb l'aigua que surt de la font.

Resum de l'actuació

La restauració va consistir en:

  • Neteja i reconstrucció del dipòsit d'emmagatzematge. Primerament es va netejar el dipòsit que recollia i acumulava l'aigua que baixa de la muntanya, que estava totalment reblert de sediments i amb la coberta trencada. Una vegada net, es va tornar a cobrir amb peces noves de formigó armat i es va revestir amb pedra. També s'hi va col·locar un broc picat a partir d'un bloc de pedra per on brollaria l'aigua.
  • Constucció d'una pica. Es va contruir una pica d'uns 70 cm. de longitud, 40 cm. d'amplada i uns 40 cm. de fondària, també de pedra. Aquesta es buida per un sobreixidor, de manera que la pica sempre estarà plena d'aigua per afavorir la reproducció d'amfibis.
  • Revestiment de pedra a l'entorn de la font. A banda i banda de la pica s'hi va construir un mur de pedra en forma de bancada per poder gaudir de la font. Es van deixar alguns orificis entre les pedres per proveir de refugis a la petita fauna vertebrada: ratolins, amfibis, serps...
  • Excavació d'una bassa. Aprofitant que aquesta font poc o molt  sempre brolla, es va construir una petita bassa a uns 5 metres de la font que recollirà i acumularà l'aigua que de manera superficial regalimarà per la roca desde la pica. La bassa, que mesura uns 6 x 4 metres i una fondària inferior a 1 metre, té el fons de roca mare i les ribes s'han aixecat amb la terra i llims extrets de la neteja de l'entorn de la font.
  • Canalització de l'aigua. L'aigua que sobreseeix de la bassa  es canalitza amb un tub de polietilè que l'aboca a unes desesnes de metres pendent avall on, si es vol, es pot connectar a un abeurador pel bestiar. Amb aquesta canalització s'evita la creació d'un fangar on fins ara hi havia un camí rural que sempre estava en mal estat.
  • Protecció de la font i la bassa del bestiar. Per evitar l'entrada del bestiar i mantenir el bon estat de la font i la bassa s'ha col·locat una tanca de fusta al seu perímetre i s'ha instal·lat una petita porta perquè les persones puguin també accedir-hi.

L'actuació es va poder dur a terme gràcies a un ajut de la Generalitat de Catalunya destinat a la realització d'actuacions als Espais Naturals Protegits de Catalunya, tramitat a través de la propietat de Caselles.

Entitat

Logotip
Paisatges Vius
08511 L'Esquirol
Barcelona

Galeria