Notícies

Restauració de la llacuna del Port de l'Estany

13-04-2016
Paisatges Vius - S.O.S. Samaruc

L’actuació es va dur a terme la setmana de l'11 al 15 d'abril i es va basar en la retirada dels materials acumulats a la cubeta al llarg dels anys: a la superfície un metre de matèria orgànica vegetal (viva i morta) i a sota dos metres de graves provinents de les barrancades.

Actuació

L’excavació es va realitzar amb maquinària pesada: una excavadora giratòria de 21 tones i dos camions dúmper de 14 tones per anar transportant el material fins a un gestor autoritzat. Degut a la inestabilitat del substrat va ser necessari consolidar la superfície de la llacuna aportant unes 300 tones de terra i així permetre l’entrada de la maquinària per poder treballar.

Resultats

La nova llacuna creada té unes dimensions aproximades de 50 metres de longitud i entre 10 i 15 d’amplada. La profunditat és variable, per tal de potenciar l’establiment de diferents comunitats vegetals aquàtiques, però la mitjana és de 1,5 metres amb cubetes de gairebé 2 metres i plataformes de menys de 50 cm.

En l’excavació es va respectar la vegetació palustre en un 90% del perímetre, i aquesta només manca en la zona que es va utilitzar per entrar la maquinària. En algunes zones es va reforçar la vegetació perimetral amb pans de terra amb joncs, reservats durant l’excavació. Finalment, es van retirar manualment les restes de vegetació que havien quedat flotant, per qüestions estètiques i per accelerar-na la seva degradació natural.

Entitat

Logotip
Paisatges Vius
08511 L'Esquirol
Barcelona

Galeria