L'inventari

Bassa de l'alzina Castanyera
Lluçà (Osona)

Característiques

Tipus: 89c. Abeuradors, safarejos i altres petits punts d'aigua artificials

Origen: Natural

Dimensions: ~2.5×2.5×0.5m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Ús ramader (abeurada)
Ús actual
  • Sense ús específic

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Tanca perimetral

Fauna

Amfibis

Ubicació


Municipi: Lluçà
Comarca: Osona
Província: Barcelona

Protecció

Galeria