L'inventari

Abeurador Can Jordà
Santa Pau (La Garrotxa)

Característiques

Tipus: 89c. Abeuradors, safarejos i altres petits punts d'aigua artificials

Origen: Artificial

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~0.5×0.35×0.5m

Morfologia

Pendents de les ribes: Pendent de més del 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús ramader (abeurada)

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Santa Pau
Comarca: La Garrotxa
Província: Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Zona Volcànica de la Garrotxa

Galeria