L'inventari

Pou (de can Perera?)
Caldes de Malavella (Gironès)

Característiques

Tipus: 99. Altres tipologies

Origen: Artificial

Règim hídric: Permanent

Morfologia

Pendents de les ribes: Pendent de més del 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Desconegut
  • Ús agrícola (rec)

Accions de conservació

Vegetació i hàbitats

Habitats:

  • Poblaments natants de Lemna spp. (llenties d’aigua), Azolla caroliniana o Riccia, d’aigües dolces estagnants, més o menys eutròfiques (HIC)

Ubicació


Municipi: Caldes de Malavella
Comarca: Gironès
Província: Girona

Protecció

Galeria