L'inventari

Bassa del Botàs
Camprodon (El Ripollès)

Foto

Característiques

Tipus: 99. Altres tipologies

Origen: Artificial

Règim hídric: Permanent

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Estructures de ús públic
  • Cartell informatiu

Ubicació


Municipi: Camprodon
Comarca: El Ripollès
Província: Girona

Protecció

Galeria