L'inventari

Petita bassa permanent La Roca del Vallès
La Roca del Vallès (El Vallès Oriental)

Característiques

Tipus: 99. Altres tipologies

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Permanent

Propietat: Desconegut

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Sense ús específic

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: La Roca del Vallès
Comarca: El Vallès Oriental
Província: Barcelona

Protecció

Galeria