L'inventari

Bassa de la Font de Can Gurguí
Vallromanes (El Vallès Oriental)

Foto

Característiques

Tipus: 89c. Abeuradors, safarejos i altres petits punts d'aigua artificials

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~6.4×4.4×0.85m

Propietat: Privat

Morfologia

Pendents de les ribes: Pendent de més del 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Ús agrícola (rec)
Ús actual
  • Sense ús específic
Impactes
  • _Altres infraestructures en mal estat
  • Presència d'algunes deixalles dins el punt d'aigua

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Tanca perimetral
Estructures de ús públic
  • Cartell informatiu
  • Itineraris senyalitzats

Fauna

Ocells

Flora

Hidròfits

Aigua

NivellMolt alt
TransparènciaAigua molt tèrbola (>15 NTU)
OlorEs detecta pudor forta
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorNegre
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Vallromanes
Comarca: El Vallès Oriental
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Serres del litoral septentrional

Galeria