L'inventari

Fontpobra
Santa Pau (La Garrotxa)

Morfologia

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Desconegut

Accions de conservació

Estructures de ús públic
  • Itineraris senyalitzats

Ubicació


Municipi: Santa Pau
Comarca: La Garrotxa
Província: Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Zona Volcànica de la Garrotxa

Galeria