L'inventari

Bassa de Mussarra
Talamanca (El Bages)

Característiques

Tipus: 89c. Abeuradors, safarejos i altres petits punts d'aigua artificials

Origen: Artificial

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~13×4×1m

Propietat: Desconegut

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Contraincendis

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Dispositius d'entrada i sortida per la fauna

Ubicació


Municipi: Talamanca
Comarca: El Bages
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Sant Lloren‡ del Munt i l'Obac

Galeria