L'inventari

Basses de la Font de la Mare de Déu de lourdes
Sant Celoni (El Vallès Oriental)

Característiques

Tipus: 89c. Abeuradors, safarejos i altres petits punts d'aigua artificials

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~2×1×1m

Morfologia

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús ornamental
  • Ús per la conservació

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Sant Celoni
Comarca: El Vallès Oriental
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Serres del litoral septentrional

Galeria