L'inventari

Abeurador del Pla de la Teuleria
Toses (El Ripollès)

Característiques

Tipus: 89c. Abeuradors, safarejos i altres petits punts d'aigua artificials

Origen: Artificial

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~2×1×0.5m

Morfologia

Pendents de les ribes: Pendent de més del 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús ramader (abeurada)

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Estructures de control del nivell

Ubicació


Municipi: Toses
Comarca: El Ripollès
Província: Girona

Protecció

Galeria