L'inventari

Basses Hort facultat de biologia
Barcelona (El Barcelonès)

Característiques

Tipus: 89c. Abeuradors, safarejos i altres petits punts d'aigua artificials

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~2×1×0.5m

Propietat: Públic

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Sense ús específic
Ús actual
  • Ús de lleure i esport
  • Ús educatiu

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Tanca perimetral

Ubicació


Municipi: Barcelona
Comarca: El Barcelonès
Província: Barcelona

Protecció

Galeria