Participa a la xarxa de conservació d'hàbitats aquàtics més gran de Catalunya